Jejaring Sebelas SNMPTN Kode, Program Studi, Dan Daya Tampung UPN Jatim SNMPTN 2018

Kode, Program Studi, Dan Daya Tampung UPN Jatim SNMPTN 2018

Kode dan daya tampung program studi di kampus UIN Sunan Ampel Surabaya pada SNMPTN 2018.

NOMOR KODE PROGRAM STUDI DAYA TAMPUNG JURUSAN
1 3851015 UPN – AGRIBISNIS 53 IPA
2 3851023 UPN – AGROTEKNOLOGI 84 IPA
3 3851085 UPN – ARSITEKTUR 25 IPA
4 3851112 UPN – DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 18 IPA
5 3851077 UPN – SISTEM INFORMASI 32 IPA
6 3851046 UPN – TEKNIK INDUSTRI 70 IPA
7 3851062 UPN – TEKNIK INFORMATIKA 56 IPA
8 3851031 UPN – TEKNIK KIMIA 81 IPA
9 3851093 UPN – TEKNIK LINGKUNGAN 28 IPA
10 3851104 UPN – TEKNIK SIPIL 28 IPA
11 3851054 UPN – TEKNOLOGI PANGAN 28 IPA
12 3852057 UPN – ADMINISTRASI BISNIS/NIAGA 60 IPS
13 3852042 UPN – ADMINISTRASI NEGARA 60 IPS
14 3852034 UPN – AKUNTANSI 88 IPS
15 3852011 UPN – EKONOMI PEMBANGUNAN 63 IPS
16 3852073 UPN – ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 28 IPS
17 3852081 UPN – ILMU HUKUM 63 IPS
18 3852065 UPN – ILMU KOMUNIKASI 77 IPS
19 3852026 UPN – MANAJEMEN 112 IPS